Låt storan bli ett ungdomens hus

I den ekonomiska krisens spår när Göteborgs stad har tvingats till dramatiska nedskärningar, är det stadens ungdomar som fått ta den stora smällen. Nästa politiska majoritet måste vända denna utveckling och slå in på en ny väg. Ett första steg är att bygga ett Ungdomen hus i det unika huset, Storan, mitt i centrala Göteborg, skriver bland andra Thaher Pelaseyed, andre vice ordförande för Ung Vänster

Ett Ungdomens hus i centrala Göteborg har diskuterats fram och tillbaka sedan mitten av 1980-talet. Under en period i mitten av 1990-talet var Tullpackhuset en mötesplats för olika ungdomsföreningar. Drömmen var en centralt belägen lokal där stadens ungdomar, oavsett förutsättningar och social bakgrund, kunde mötas. Men projektet avslutades tvärt 1997.

Frågan aktualiserades på nytt efter den tragiska diskoteksbranden i Backa. Det blev än mer uppenbart att Göteborgs ungdomar behövde ett centralt aktivitetshus. Blickarna riktades återigen mot Tullpackhuset. Men i augusti 2002 öppnades i stället dörrarna till ett kasino i samma lokaler.

Göteborg är en segregerad stad. Förra månaden var den öppna arbetslösheten 5,1 procent. Men i Bergsjön var fler än var tionde person arbetslös samtidigt som endast var femtionde var utan jobb i stadsdelen Älvsborg. I dag saknar var fjärde ungdom mellan 15 och 24 ett jobb att gå till. Och mitt under långkonjunkturen har Göteborgs stad lockats att spara in på den kommunala skolan samt fritids- och ungdomsverksamheten.

Ungdomar krisens krockkudde

Dagens ungdomsgeneration har tvingats agera krockkudde när krisen slagit till. Finanskrisen har blivit en ungdomskris. Allt kan dock inte skyllas på krisen. Göteborgs stad har under ett flertal år nedprioriterat satsningar på ungdomar. Detta blir extra tydlig under en lågkonjunktur och resultatet är uppenbart. Segregationen cementeras och orättvisorna i Göteborg går i arv från föräldrar till deras barn.

Den senaste tidens sociala oro runt om i stadsdelarna måste ses i detta sammanhang. I dag finns en stor frustration bland stadens unga. Därför måste trenden där den ena ungdomsgenerationen efter den andra får ta smällarna av ekonomiska kriser brytas. Ett första steg är en ny satsning på fritids- och ungdomsverksamheten i Göteborg.

Bryter isolering

Vi ställer krav på nästa politiska majoritet i Göteborg att under kommande mandatperiod omvandla Storan till ett Ungdomens hus tillgängligt för alla stadens ungdomar. Det bor många unga i stadens centrala delar och ännu fler tar sig in till stadskärnan från de yttre stadsdelarna. Detta är bra och bryter den isolering som annars uppstår när ungdomar från olika samhällsklasser är hänvisade till geografiskt skilda platser.

Ungdomens hus i Storan ska inte ses som en konkurrent till redan existerande fritidsgårdar eller ungdomsverksamheter utan ska vara ytterligare en mötespunkt där unga från olika delar av Göteborg kan träffas. Styrkan ligger i att många olika gruppers fritidsintressen tillgodoses under ett och samma tak. Det är ett sätt att slå hål på förutfattade meningar och fördomar.

Ett centralt beläget Ungdomens hus skulle också kunna fånga upp en stor del av de ungdomar som i dag tillbringar mycket tid runt Nordstan och i Femmanhuset.

Vår vision är ett Ungdomens hus som är avgiftsfritt och finansierat av kommunen. Det ska vara öppet för alla mellan 12 och 20 år, oavsett social eller etniskt bakgrund, kön, sexualitet eller rörelseförmåga.

Arena fri från kommersiella intressen

I dag ser vi en negativ utveckling där många offentliga lokaler omvandlas till rum som styrs mer eller mindre av privata intressen och som med hjälp av avgifter utestänger stora samhällsgrupper. Därför ska ett Ungdomens hus i Storan vara en arena fri från kommersiella intressen.

Allt för ofta får tjejers fritids- och idrottsverksamhet stå tillbaka till förmån för killars. Ungdomens hus ska vara en plats där tjejer ges minst lika mycket utrymme som killar och ett forum där tjejer kan syssla med sina fritidsintressen på sina egna villkor.

Ungdomens hus i Storan ska vara av ungdomar för ungdomar som vill utöva kultur utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Det kan handla om allt från dans och teater till tv-spel och graffiti. Storans lokaler gör sig bra som en alternativ musik scen för ungdomar under 18 år som i dag saknar en levande och attraktiv musikscen. Ungdomens hus kan också rymma en stor del av den offentliga service som särskilt riktar sig till Göteborgs unga, till exempel ungdomsmottagning.

Allt för länge har Göteborgs ungdomar fått stå tillbaka. Staden politiker måste en gång för alla få upp ögonen för de problem som skapats på grund av uteblivna satsningar på ungdomars fritidsverksamhet. Härmed gör vi Ungdomens hus till en valfråga i Göteborg. Vilka politiska partier i kommunfullmäktige ställer sig bakom de ungas krav?

Thaher Pelaseyed
andre vice ordförande Ung Vänster

Amanda Kappelmark
ordförande Ung Vänster Göteborg och Bohuslän

Katrin Hakopian
United Sisters

Carina Holm
Frizonen Simone

Det här inlägget postades i Debatt och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *