Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande

Namn: Molly Knight

Ålder: 19 år

Klubb: Ung Vänster Västra Göteborg

_______________________________

Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen

Namn: Ester Sundström

Ålder: 19 år

Klubb: Ung Vänster Västra Göteborg

_______________________________

Namn: Isabelle Hallberg

Ålder: 19 år

Klubb: Ung Vänster Majorna-Masthugget

_______________________________

Namn: Gabriella Davidsson

Ålder: 20 år

Klubb: Ung Vänster Västra Göteborg

_______________________________

Namn: Idun Swahn

Ålder: 18 år

Klubb: Ung Vänster Majorna-Masthugget

_______________________________

Namn: Joel Macao

Ålder: 20 år

Klubb: Ung Vänster Ceantrum-Östra

_______________________________

Namn: Valentin Sjösvärd

Ålder: 19 år

Klubb: Ung Vänster Norra Göteborg

_______________________________

Suppleanter i distriktsstyrelsen

Namn: Agnes Åkerlund

Ålder: 22 år

Klubb: Ung Vänster Mölndal

_______________________________

Namn: Esther Kornbrink

Ålder: 19 år

Klubb: Ung Vänster Majorna-Masthugget

_______________________________

Namn: Alice Johannessen

Ålder: 16 år

Klubb: Ung Vänster Södra Bohuslän

_______________________________

Namn: Arvid Lange

Ålder: 17 år

Klubb: Ung Vänster Centrum-Östra