Distriktsstyrelsen

Distriktsordförande

Namn: Isa Ekbrand

Ålder: 23 år

Klubb: Ung Vänster Norra Göteborg

_______________________________

Ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen

Namn: John Macao

Ålder: 23 år

Klubb: Ung Vänster Norra Göteborg

_______________________________

Namn: Anna Jacobsen

Ålder: 17 år

Klubb: Ung Vänster Hisingen

_______________________________

Namn: Maja Ångman

Ålder: 23 år

Klubb: Ung Vänster Mölndal

_______________________________

Namn: Mathilda Eskilsson

Ålder: 21 år

Klubb: Ung Vänster Norra Göteborg

_______________________________

Namn: Molly Knight

Ålder: 16 år

Klubb: Ung Vänster Västra Göteborg

_______________________________

Namn: Tuva Nibble

Ålder: 18 år

Klubb: Ung Vänster Centrum-Östra

_______________________________

Suppleanter i distriktsstyrelsen

Namn: Ester Sundström

Ålder: 17 år

Klubb: Ung Vänster Norra Göteborg

_______________________________

Namn: Isabelle Hallberg

Ålder: 17 år

Klubb: Ung Vänster Västra Göteborg

_______________________________

Namn: Leo Olausson

Ålder: 17 år

Klubb: Ung Vänster Norra Bohuslän