Hur behandlar klassamhället dig?

Att bo i klassamhällets Sverige som ung idag är att ha en ständig klump i magen. Klumpen i magen är den ständiga rädslan för att bli av med jobbet, inte klara av kursen man pluggar eller oroa sig för var man ska bo när andrahandskontraktet går ut. Klumpen i magen handlar egentligen om rädslan för att inte ha tillgång till de mest basala nödvändigheterna som vi måste ha för att överleva – mat, tak över huvudet, pengar att betala räkningarna med. 

Klassamhället känns ända in i märgen. Det handlar om vilka som kan åka spårvagn i lugn och ro och vilka som alltid måste vara på vakt för rädslan att bli tagen av kontrollanter. Det handlar om vilka av oss som spenderade sina somrar som barn med att åka på resor och utflykter och vi som drog runt på lekparkerna mellan hyreshusen och försökte få dagarna att gå. Det handlar om vad vi har för relationer till mat, till fritid, till våra kompisar. Lika barn leka bäst, och det är precis det vi gör – för smärtan att inse allt som vi, barn från proletariatet, aldrig fått eller aldrig kommer att få gör ont. 

Redan när vi var barn lärde vi oss att gömma smärtan, ljuga för klasskompisarna vad man hade fått i julklapp eller vad man gjorde i helgen, för ingen vill se sina föräldrar gråta över allt de inte kunde ge oss. Vi gömde smärtan i den där klumpen i magen. När vi växte upp samlade vi alla våra känslor om hur orättvist samhället var i den där klumpen –  för vi hade fått lära oss att vi inte skulle klaga, utan bara kämpa, tacka och le. Och det var exakt det vi gjorde. Kämpade. 

Att den psykiska ohälsan är så stor bland unga är kanske inte så konstigt om man läser det i kontexten att vi idag inte ens har rätt till mat, boende och ett liv. För samtidigt som vår generation växte upp så gjorde bankdirektörerna och kapitalisterna mer vinst än någonsin. Och det är ju såklart ingen slump.

Hur behandlar klassamhället vår generation egentligen? Vi är slit- och slängvaror. Det enda som betyder något är hur mycket vi kan jobba och vi jobbar. Vi jobbar tills våra kroppar går sönder och huvuden skriker. Vi jobbar tills vi blir sjuka och när vi väl blir sjuka så finns ingen hjälp att få. Vi är ingenting värda i detta sjuka systems ögon och vi kunde lika gärna ha dött. 

Det finns ett motstånd mot allt detta, såklart. Att vara socialist innebär att se att vi förtjänar bättre än såhär. För det gör vi. Det är att inse att det inte behöver vara såhär, att det finns ett annat alternativ. För vi förtjänar bättre än denna verklighet. Vi förtjänar ett liv utan den där klumpen i magen. Att vara socialist är att sätta värde på sig själv, att se att det finns ett människovärde bortom vår ställning i produktionen.

Det finns såklart ett bättre liv. Inte i detta sjuka, kapitalistiska samhälle, utan i ett annat system. Socialismen. Där vi alla skulle få vara med och bestämma. Där ingen skulle tjäna på att tvinga oss att jobba så hårt att vi inte orkar mer. Där produktionsmedlen skulle ligga i våra egna händer. 

Vi vet att enda vägen till socialismen är att organisera sig och det är exakt därför som vi aldrig kan ge upp. Det finns en utväg från detta barbari men det kräver att vi gör mer än vad någon någonsin förväntar sig av oss. Bara då kan vi vinna. Så vi måste göra mer. Det räcker inte med att vara politiskt passiv. För om inte du, om inte vi organiserar oss – vem ska då göra det? 

Jag organiserade mig i Ung Vänster för att jag tror att det är det bästa verktyget för att organisera sig själv och resten av arbetarklassens unga i. Organisera dig du också och börja fråga folk – hur behandlar klassamhället dig?

My Kårlycke, distriktsstyrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Pride är ingen festival – det är en styrkemarsch

Vid den här tiden på året när Pridefestivalerna drar igång vaknar helt plötsligt hela etablissemanget och vill marknadsföra hur gärna de vill vara med i Pridefestivalen och hur mycket de älskar kärlek och rättvisa. Det är inga kontroversiella åsikter, så tycker ju de allra flesta – oavsett om det är personer, organisationer eller företag.

Jag skulle istället vilja prata om politisk kamp och hur Pride som koncept egentligen inte är någon festival – utan en styrkemarsch.

Allt fler städer och orter arrangerar Pridemarscher och det är bra. Prideveckan är den vecka på året som vi alla HBTQ-personer går ut i tusentals på våra gator och torg med våra allierade för att visa att vi finns och att styrkan i vår rörelse kommer att vinna.

För om inte vi och den starka rörelse för HBTQ-personers rättigheter hade demonstrerat och marscherat och vågat att protestera – då hade vi inte heller haft de rättigheter som vi har idag.

Ingen politiker eller makthavare har någonsin gett oss våra rättigheter utan att vi först har visat vår styrka i att vi inte bara vill ha dem – vi kräver dem.

Det kan till synes verka som om vi HBTQ-personer är fler idag än för hundra år sedan, men det stämmer inte. Förutsättningarna för att fler HBTQ-personer idag vågar och kan vara öppna med vilka vi är handlar om de förutsättningar som finns i samhället idag och därför är Pride ytterst politiskt.

Anledningen till varför fler transpersoner vågar vara öppna handlar inte om att det är fler personer som är trans – nej, det hör såklart ihop med bland annat att lagen om tvångssteriliseringar av transpersoner försvann. Att vara homosexuell är inte heller längre något brott.

På samma sätt så förhindrar samhället förutsättningarna för fler HBTQ-personer att komma ut och må bra idag. Arbetslösheten hos transpersoner är högre än hos cis-personer, samtidigt vill nästan alla företag marknadsföra sig i Prideparaden. Unga HBTQ-personer mår statistiskt sett sämre men ändå så drar man in på de resurser i samhället som verkligen betyder något – skolkuratorer och ungdomsmottagningar går på knäna och kan inte garantera hjälp när man faktiskt behöver det. Frågan om permanenta uppehållstillstånd för HBTQ-flyktingar och att införa ett tredje juridiskt kön är frågor som vi har krävt länge – ändå så har det inte hänt.

Nej, Pride är ytterst politiskt. Pride är politisk kamp.

Varje år går makthavare, politiker och företag i den styrkemarsch som ska vara vår demonstration. De viftar med flaggor och ler. Men när Prideveckan är över så är det också makthavare, politiker och företag som röstar ner eller ignorerar våra förslag för ett bättre liv.

Vi kräver ett stopp för denna kommersialisering och att våra krav tas på allvar. Vi har ett liv att leva och vi förtjänar bättre än så här. Organisering är nyckeln till att etablissemanget lyssnar på oss så därför har vi bara ett val – att organisera oss.

My Kårlycke, distriktsstyrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ingen morgondag utan antikapitalism

Klimatdebatten måste kopplas ihop mer med kapitalismen än den gör idag.
Klimatförändringarna beror på flera saker, köttindustrin och transport bör nämnas men det är det kapitalistiska samhället i sig som är det största klimathotet och om vi inte krossar kapitalismen kommer klimatet inte att kunna räddas.

I kapitalismen tjänar företagsägarna jättemycket pengar medan dem som skapar produkterna jobbar under omänskliga villkor. Samtidigt är det denna massproduktion som skadar miljön mest. Kapitalisterna skadar inte bara vår hälsa och våra rättigheter utan hela vår existens på grund av själviska syften. Sveriges bidrag till vapenexport bidrar inte bara till miljöförstöring utan också till extrem
fattigdom.

I Ung Vänster Göteborg och Bohuslän åker vi varje år till Tyskland för att protestera mot
försäljningen av brunkolet, så förändrar man saker i praktiken. Något som vi kommer att
fortsätta göra för en bättre värld.

Ung Vänster Göteborg och Bohuslän ser att kapitalismen motarbetar klimaträttsrörelsen och därför är det viktigt att krossa kapitalismen om vi vill ha en morgondag.

Uttalande från Ung Vänster Göteborg och Bohusläns distriktsårskonferens 16/2-2019.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rör inte strejkrätten!

Socialdemokraterna driver ett lagförslag om att förbjuda arbetare på en arbetsplats som har kollektivavtal att strejka, detta oavsett om arbetaren är medlem i det fackförbund som har tecknat avtalet eller inte. Detta betyder att arbetarklassen skulle förlora ett av sina viktigaste vapen: strejken.

I praktiken skulle detta betyda att en arbetsköpare kan teckna avtal med ett minoritetsfack som då skulle gälla alla på arbetsplatsen och på så sätt tvinga fram en fredsplikt, alltså att arbetarna inte får strejka. Detta är såklart något som vi i Ung Vänster Göteborg och Bohuslän ser allvarligt på. Ett förslag som det här hade vi kunnat förvänta oss av nyliberala eller konservativa högerkrafter, men att det socialdemokratiska ”arbetarpartiet” är den drivande kraften i den här frågan kan inte ses som något annat än ett totalt svek mot de arbetare som de utger sig företräda.

Arbetarrörelsen har inget att vinna på förslag som öppnar upp för avtalsshopping, gula fackförbund och en rent arbetarfientlig politik. Om ett företag inte kan förhandla fram en fredsplikt inom lagen och den svenska modellen så ska företaget ändra sig, inte lagstiftningen.

Ung Vänster Göteborg och Bohuslän uttrycker sitt stöd till alla strejkande, uppmanar till kamp för strejkrätten och mot regeringens och näringslivets försök till inskränkningar i strejkrätten.

Uttalande från Ung Vänster Göteborg och Bohusläns distriktsårskonferens 16/2-2019.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Det är vi som får samhället att fungera.”

Tal framfört av Elisabeth Hell Sanyang på 8 mars 2018

Dom säger att det är jämställt. Dom säger att vi ska vara glada över hur bra vi tjejer har det i Sverige idag och att vi inte ska klaga. Jag tänker klaga. Samtidigt som politiker och makthavare säger åt oss att vara nöjda med det samhälle vi har idag säger jag att det är skit.

Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är fortfarande skyhöga och i Göteborg är medelinkomsten för kvinnor bara 77% av männens.

Det här handlar om våra och våra medsystrars liv. Det handlar om våra mammor som kommer att tvingas leva fattigt när dom blir gamla, det handlar om våra döttrar som kommer att värderas mindre på grund av sitt kön. Det handlar om oss.

Det är vi, med våra kroppar, som får samhället att fungera. Det är vi som med våra värkande ryggar och ömma fötter bär det här samhället på våra axlar – men trots det så är det också vi som vänder och vrider på varje krona i slutet av månaden.

Det handlar om makt. Det är ingen naturlag att det ser ut såhär och vi kan göra något åt det! Vi ska krossa denna könsmaktsordning i grunden och istället ska vi bygga ett jämställt samhälle där män aldrig mer kommer att vara överordnade kvinnor.

Vi kräver sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för att minska inkomstklyftorna mellan män och kvinnor. Vi kräver ett avskaffande av otrygga anställningar så att vi kan känna oss trygga på våra jobb och så att vi lättare kan ta kampen på våra arbetsplatser! Vi kräver rätt till heltid och vi kräver att föräldraförsäkringen delas itu.

Vi ska krossa könsmaktsordningen och sexismen. Vi bär samhället och vi vill, kan och ska förändra det!

 

Elisabeth Hell Sanyang, Klubbordförande för Ung Vänster Norra Göteborg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Vi kräver förändring!”

Tal framfört av Selma Grönsten på 8 mars 2018

Psykisk ohälsa drabbar idag många unga tjejer till följd av den press samhället lägger på oss. Det är press över hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Det är också ett prestationskrav vi känner av, både på jobbet eller i skolan där tjejer oftast känner att de måste vara duktiga och få bra betyg. Dessutom känner vi av ett allt större prestationskrav av sociala medier, där man ständigt ska visa upp sig från sin bästa sida. Detta bidrar till att unga tjejer är de som mår allra sämst i samhället och man uppskattar att var tredje tjej i åldrarna 15-24 lider av psykisk ohälsa, såsom ångest, stress och oro.
Det är var tredje ung tjej vi pratar om.

Psykisk ohälsa syns oftast inte på utsidan som andra sjukdomar gör och det är en anledning till att unga tjejers psykiska mående tas inte på lika stort allvar. Blir man sjuk får man höra att man överdriver, att man letar uppmärksamhet eller att det är vårat eget fel. Det är inte vårt fel, det är samhällets och det är det som behöver förändras.

Med långa köer till psykisk vård får inte alla den hjälp de behöver i tid. Med ett ökande antal av tjejer som mår dåligt kan man se att systemet inte längre är hållbart. Och bara på de senaste 10 åren har det skett en kraftig ökning av unga tjejer som söker psykisk vård där det saknas resurser att ta hand om alla i tid.
Samhället behöver förändras och fler resurser bör läggas på vård till de som drabbas av psykisk ohälsa.

Vi kräver förändring!

 

Selma Grönsten, distriktsstyrelseledamot Ung Vänster Göteborg och Bohuslän

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Låt inte våldtäktsmän komma undan!”

Tal framfört av Felicia Sörensen på 8 mars 2018

Jag står här idag och framför detta tal för att jag är så oerhört trött. Trött på det sexualiserade våldet och trött på att våldtäktsmän kommer undan utan straff. Det är år 2018. Idag tycks mäns våld mot kvinnor vara en av de viktigaste jämställdhetsfrågor, trots detta går många våldtäktsmän helt utan straff.

Jag vill börja med att tydliggöra att det finns flera typer av våldtäkt. Det är inte alltid en gubbe som hoppar fram ur en buske. Våldtäkt är också när män tvingar till sig sex genom våld, hot och tjat. Det är också våldtäkt om hon är 14 samt om hon sover. OCH det är våldtäkt även fast hon inte vågar säga nej. Som ni kanske förstår sker de flesta våldtäkter inom hemmets fyra väggar. Det kan vara av någon du känner väl, någon du litar på som din pojkvän, eller till och med din pappa.

Som ni kanske också förstår, eller kan tänka er är reaktionerna efter en våldtäkt mycket starka. Majoriteten av de utsatta kvinnor förändras på ett negativt sätt. Förutom fysiska skador som blåmärken, skrapsår och skador i underlivet blir även dessa kvinnor skadade psykiskt. Dem blir deprimerade, får självmordstankar och är rädda för att ens gå utanför dörren.

Enligt tjejjouren.se har mer än vad femte kvinna, alltså 23 % någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen pga oro för att bli överfallen. Det ska inte vara vi kvinnor som ska vara rädda att gå utanför dörren. Det ska vara våldtäktsmännen. INGEN våldtäktsman ska gå utan straff!

Enligt BRÅ 2016 var 98 % av de anmälda våldtäktsfallen utförda av män. Detta beror på att vi lever i ett patriarkat, alltså ett mansdominerat samhälle. Vi lever i en machokultur där män redan i tidig ålder får lära sig att vara macho och att ta för sig. Detta resulterar i en könsmaktsordning. Detta innebär att män som grupp, jag säger det igen, män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Vilket i sin tur resulterar i sexualiserat våld.

Första halvåret 2017 anmäldes 9 680 sexualbrott, vilket innebär en ökning med 4 procent jämfört med första halvåret 2016. Antalet anmälda våldtäkter, alltså ANMÄLDA ökade till 3 430 brott. Varför är det så?

Av lätta slutsatser tyder detta bland annat på att statistiken för uppklara fall i Sverige är mycket få. Polisen måste bli bättre på att hantera våldtäktsanmälningar. Domstolen bör också sluta skuldbelägga offret. Det ska inte spela någon roll vad hon har på sig, hur mycket hon druckit eller om hon skrek eller inte. En våldtäkt är alltid en våldtäkt.

Något vi också bör införa är en oaktsamhetslag. För idag lever vi i ett samhälle där våldtäktsmäns handlingar är okej för att han inte ”förstår” att ett nej är ett nej. Respektera ett nej. Fortsätt inte. Tjata inte. Ett nej är alltid ett nej. I slutet av 2017 la regeringen fram ett förslag om att införa en samtyckeslag i samband med MeToo-kampanjen som jag gissar att ni alla känner till.

Dagens sexualbrottslagar är onekligen mycket dåliga. Och som det ser ut nu är det vi kvinnor som är rädda för att gå ut och inte våldtäktsmannen, som det borde vara.

Detta gör mig som kvinna är så oerhört trött. Trött på att konstant vara rädd att vara ute så fort det blir mörkt. Trött på att behöva klä mig på ett visst sätt för att förhindra risken att en man ska ta sig friheten att ta på mig. Trött på att behöva be mina icke-manliga vänner att höra av sig när de kommit hem, så jag vet att de är säkra. Och jag som kvinna är så oerhört, ursäkta mitt språk jävla trött på att behöva anpassa mig efter män. Kom igen Sverige, kom igen världen! Vi har en värld att vinna! Låt inga våldtäktsmän gå fria!

Tack!

 

Felicia Sörensen, distriktsstyrelseledamot och klubbordförande för Ung Vänster Hisingen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Allt stöd åt hamnarbetarna!

Sedan hösten 2015 har hamnarbetarna på APM Terminals i Göteborgs hamn drabbats av en tydlig antifacklig offensiv från arbetsköparnas sida. APM Terminals har sagt upp ett flertal hamnarbetare för att sedan anställa dem igen via bemanningsföretag, kringgått lagar kring bl.a. semesterersättning och vägrat förhandla om fullvärdiga kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet som organiserar ca 85% av arbetarna i hamnen. Dessutom har man genomfört en lockout under 15 timmar per dygn under våren 2017 vilken har inneburit 371 timmars produktionsbortfall.

För en kort tid sedan fick Hamnarbetarförbundet rätt i Arbetsdomstolen i ett mål om hur APM Terminals för att undvika Hamnarbetarförbundets önskan om ett trepartsavtal med Transportarbetarförbundet och Sveriges Hamnar under avtalsrörelsen våren 2017 sköt upp förhandlingar med Hamnarbetarförbundet tills ett avtal med Transport hade tecknats. Sveriges Hamnar dömdes att betala 20 000 kr i skadestånd, men båda parter fick betala sina egna rättegångskostnader. Under veckan kom Arbetsdomstolens dom i frågan om huruvida det var rätt agerat av APM Terminals att ta bort facklig tid och ersättning för fackligt arbete för containerterminalens lokala ordförande – något som Hamnarbetarförbundet stämde APM för men som Arbetsdomstolen i och med domen i veckan avslår. Dessutom döms Hamnarbetarförbundet att betala APM Terminals rättegångskostnader på över 600 000 (!) kr.

Ung Vänster Göteborg och Bohuslän menar att detta är ytterligare ett exempel på hur Arbetsdomstolen går arbetsköparnas ärenden och straffar arbetarklassens organisering. Vi vill uttrycka allt stöd till Hamnarbetarförbundet i deras kamp mot ett antifackligt företag – er kamp är också vår. Dessutom vill vi uppmana till att stötta Hamnarbetarförbundet ekonomiskt efter denna dom. Bidra med en summa, stor eller liten, till Hamn4ans konfliktkassa. För att skydda vår rätt till organisering och kamp! Allt stöd åt hamnarbetarna!

Distriktsstyrelsen, Ung Vänster Göteborg och Bohuslän

——————————————————————————————————–

Bidra till Hamn4ans konfliktkassa: Swish 123 219 5121. Pg 625404-9. Bg 871-0741. Skriv ”konfliktstöd”.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Antifascism är självförsvar

Vi märker av en oroande tendens i Göteborg och Bohuslän där fascismen nu på det senaste visar en allt större närvaro i form av flygbladsutdelning, otillåtna manifestationer och en utbredd  propagandaspridning. Sverigedemokraternas framgångar har öppnat upp för en mer extrem falang av högerextremism så som t.ex. Nordiska Motståndsrörelsen i det offentliga rummet. Det här är ingenting som har skett över en natt. Vi ser hur fascismen växer sig starkare när klassklyftorna blir större och Sverige är det land där klassklyftorna växer snabbast.

Det främsta vapnet mot fascismen är progressiv kamp för ett annat samhälle, men vi ser också att vi måste möta fascisterna direkt. Vi ser att den antifascistiska kampen måste vara bred, folklig och konfrontativ och ser alla försvarare av demokratin som allierade i kampen mot fascismen.

Fascismen kommer aldrig att vinna så länge vi antifascister finns och den kamp som vi – Ung Vänster Göteborg och Bohuslän – fört under året har bevisat det. Förtryck föder motstånd och motstånd föder kamp. Vi har tryckt tillbaka nazisterna dit de hör hemma, kört bort dem från Göteborg, vi har aldrig låtit dem stå oemotsagda och vi har rivit ner deras propaganda och slängt den där den aldrig syns. Ung Vänster Göteborg och Bohuslän är en del av den antifascistiska kampen och kommer alltid att vara det. Tillsammans krossar vi fascismen.

Uttalande från Ung Vänster Göteborg och Bohusläns distriktsårskonferens 2018.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Strejkrätten, makten över våra liv

Strejken är ett av våra starkaste och äldsta vapen mot arbetsköparna. Strejkrätten har gett oss den arbetstrygghet vi har nått idag. När de har hotat om att sänka löner har vi kunnat luta oss mot strejkrätten, när de har hotat om att förlänga våra arbetsdagar så har vi kunnat luta oss mot strejkrätten. Tar de bort den tar de bort en del av vår frihet. Utan strejkrätten så blir fackföreningarnas makt mer och mer meningslös. Nu vill Socialdemokraterna avveckla den rättigheten de en gång var med och kämpade för. Den rättigheten som vi i arbetarklassen kunnat luta oss på.

Förr i tiden kunde arbetsköparna sparka en för vadsomhelst och bestämma våra löner efter deras egna krav. Osäkra anställningar, instabila löner, utsatthet och höga risker på jobbet, är det verkligen det samhälle vi vill tillbaka till? Får arbetsköparen full makt över våra jobb så får de full makt över våra liv. Det första steget mot att förlora makten på jobben och snart över oss själva är att förlora rätten att strejka.

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson har ställt sig på arbetsköparens sida i konflikten mot hamnarbetarna i Göteborg. Lösningen på detta anser hon vara att begränsa strejkrätten, genom statlig lagförändring, för att undkomma konflikter. Vi i Ung Vänster Göteborg och Bohuslän måste fortsätta backa hamnarbetarna i Göteborg. Vi måste stärka strejkrätten och fackets inverkan på arbetsmarknaden. Vi måste ställa oss emot den lagförändring Socialdemokraterna driver, då det är en lösning som kommer leda till ökad arbetslöshet och  förlorad makt över våra liv.

Vi måste stå starkare än någonsin och enade mot Socialdemokraterna och näringslivet!

Uttalande från Ung Vänster Göteborg och Bohusläns distriktsårskonferens 2018.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar