Solidaritet med det samiska folkets aktioner i civil olydnad

Sedan den 23 februari i år har samiska ungdomar satt sig utanför Olje- och Energidepartementet i Oslo till följd av att vindkraftverk på Fosen i Trøndelag fått stå kvar, trots att man tidigare slagit i dom att vindkraftsverksprojektet var olagligt och stred mot urfolksrättigheter. Filmer från aktionen visar hur aktivister släpas bort av poliser och stoppas i förvar, och riskerar nu att få betala höga böter för sin protest mot den norska statens brott mot mänskliga rättigheter. 

Här i Sverige ser vi också bevis på den svenska statens ignorans mot samerna, sist när man godkände gruvorna i Gállok. Vi ser även hur en hel stad, Kiruna, som ligger i Sápmi, håller på att flyttas på grund av att man vill utöka den redan existerande gruvan och fortsätta bryta järnmalm. Brytandet gör marken under staden instabil och därför har man beslutat att flytta staden 3 kilometer österut. Trots denna enorma process är det inget nyheterna täcker, och det är få nedanför norrländska gränsen som ens vet att det händer. 

Foto: Emrah Senel / NRK

Sápmi och det samiska folket har under århundraden fått utstå rasism, förföljelse och våld och de nordiska staternas ignorerande av samerna är ett grovt övergrepp. Vårt sätt att leva och regeringens sätt att skövla samisk skog påverkar samernas liv och försörjning. Förändrade klimatförhållanden och ett opålitligt väder leder till att mängder av renar dör varje år till följd av klimatet. 

Samernas kamp har pågått i århundraden, och den aktion som pågår idag liknar den i Alta-Kautokeino Älvarna i Finnmark i Norge på 1970- och 80-talet. Då demonstrerade man mot utbyggnad av vattenkraftverk, idag mot vindkraftverk. Då blev man nedslagen och bortförd av maktgalen polis, idag blir man nedslagen och bortförd av maktgalen polis. Om och om igen på grund av regeringens vägran att placera kraftverken i de rikas områden. Ung Vänster Göteborg och Bohuslän ställer sig bakom det samiska folkets aktioner i civil olydnad, och fördömer polisens agerande mot civila demonstranter och regeringarnas kontinuerliga brott mot urfolksrättigheter. 

Uttalande antaget på DÅK 2023.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vi fryser i kylan – frys hyran

Bostadsbristen har länge varit ett enormt problem för arbetarklassen i stort och speciellt för unga som letar efter sin första bostad. Problemet riskerar att ytterligare förvärras under en regering byggd på ett avtal där bostadspolitiken är helt frånvarande. Risken för en totalt havererad situation på bostadsmarknaden har redan idag aktualiserats på flera olika sätt. 

I och med den ökade inflationen och kriget i Ukraina har levnadsvillkoren för arbetarklassen försämrats drastiskt. Vi ser att de områden som drabbas värst är de där de arbetarklassen bor. I både Biskopsgården och Bergsjön försöker hyresvärdarna göra sällsynt stora hyreshöjningar, trots att de största hyresbolagen gått med en allt större vinst under de senaste åren och trots att reallönerna minskar. Hyresbolagen fortsätter göra enorma vinster på arbetarklassens bekostnad och förväntar sig att vi ska betala för deras dyra livsstil. 

Prisprotesterna i Göteborg, 10 december 2022.

Nyligen har regeringen kommit med ett förslag om att vräka familjer vars barn är dömda för narkotika- och vapenbrott. Enligt regeringen är det föräldrarnas ansvar att deras minderåriga skall följa lagen, och regeringen anser att det skulle öka säkerheten i bostadsområdet att vräka familjerna. Detta är en uppenbar kränkning av den mänskliga rättigheten till bostad och ett exempel på kollektiv bestraffning. Ett sådant förslag splittrar familjer, sätter dem i hemlöshet och vi ser att ökad otrygghet leder till högre risk för kriminalitet, inte mindre. 
Den blå-bruna regeringen vill få oss att tro att de står på vår, folkets, sida, men i Tidö-avtalet som kom ut i höstas nämns ingenting om den rådande bostadsbristen eller skenande hyror. Resultatet blir att vi drar ut på en bostadskris som slår hårdast mot rasifierade, HBTQ-personer och andra redan utsatta grupper. Detta kan inte fortgå. Ung Vänster Göteborg och Bohuslän kräver en förändring. Svenska folket kan räkna med att se Ung Vänster Göteborg och Bohuslän på demonstrationer för en jämlik bostadspolitik. Vi fryser i kylan, frys hyran!

Uttalande antaget på DÅK 2023.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Solidaritet med Ukrainas folk – stoppa kriget!

Ryska statens invasion av Ukraina är inget annat än ett tydligt brott mot folkrätten och en attack mot demokratin.  Det är endast de som sitter på makten i Ryssland som har något att vinna på kriget men det är arbetarklassen som med sina liv får betala priset.

I Ukraina tvingas människor fly från sina hem och ställs inför en allt osäkrare vardag. Samtidigt fyller folkliga protester gator och torg i Ryssland, där demonstranter som protesterar mot kriget möts av hård repression. Den ryska statens övergrepp mot både sin egen och Ukrainas befolkning visar tydligt att de med makt ensamt agerar i imperialistiska intressen. Därför är det viktigt att vi organiserar oss mot imperialismen som ger upphov till krig som dessa.

Kriget splittrar arbetarklassen och främjar nationalistiska ideal. Därför måste vi arbeta fredsbevarande för att värna demokratiska samhällen och i förlängningen kämpa för ett klasslöst samhälle. En enad arbetarklass värnar fred. Ung Vänster Göteborg och Bohuslän fördömer Rysslands invasion, och står i solidaritet med Ukrainas folk och deras rätt till fred.

Antaget på Distriktsårskonferensen 2022

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Låt Zozan Büyük stanna i Sverige!

Zozan Büyük är en tvåbarnsmamma bosatt i Örebro sedan fem år tillbaka efter att hon flyttade till Sverige från Belgien. Efter att ha ansökt om ett permanent uppehållstillstånd i Sverige som belgisk medborgare fick hon avslag och måste nu flytta tillbaka till Belgien. Som medborgare i ett annat EU-land borde ansökan om ett permanent uppehållstillstånd inte skapa större problematik, men Säpo har i ett hemligstämplat dokument bestämt att hon utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, som det står i domen från migrationsdomstolen.

Büyük, som ursprungligen är av kurdisk härkomst, blev utfrågad gällande sin politiska tillhörighet och aktivism i förhör med Säpo, men hon har i flera intervjuer uppgett att hon aldrig varit politiskt aktiv eller haft någon koppling till kurdiska rörelser. Att vara politiskt aktiv är en rättighet och borde inte påverka ens möjligheter till permanent uppehållstillstånd. Hennes försvarsadvokat, Tryggve Emstedt, förklarar även att varken han eller Büyük har fått ta del av Säpos yttrande om varför hon anses utge ett hot.

Mörkläggningen och de politiskt inriktade frågor som ställdes till Büyük visar tydligt att Säpos agerande, utöver att vara politiskt motiverat mot kurder, också är rättsvidrigt. Ett flertal kurdiska rörelser är idag terrorstämplade i Europa, bland annat PKK, vilket är något som vi anser vara ytterst problematiskt. Büyüks avslag till ett permanent uppehållstillstånd verkar grunda sig i hennes kurdiska bakgrund, trots att
hon själv inte har någon koppling till någon kurdisk rörelse.

Zozan Büyük är inte den enda som blivit drabbad av Säpos hemligstämplingar. Büyüks advokat hävdar dessutom att hemligstämpeln finns närvarande i allt fler dokument i Migrationsdomstolen, vilket gör så att allt fler blir utvisade från Sverige utan större vetskap om varför de utvisas. Därför kräver Ung Vänster Göteborg och Bohuslän att Zozan Büyük ska få stanna i Sverige och att Säpos inskränkningar av rättssäkerheten måste upphöra omgående.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nej till marknadshyror!

I januariöverenskommelsen kom Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna överens om att reformera hyresmodellen. 1 juli 2021 vill regeringen att en ny lagstiftning om fri hyressättning vid nybyggnation införs. Den nya lagen kommer antagligen inte vara klar i tid men en boll är satt i rullning som rullar åt helt fel håll.
Ytterligare regeringsbeslut som antagits är att en kommission ska värdera
hyreslägenheter utifrån standard och läge, eftersom regeringen anser att hyrorna är för låga på attraktiva lägenheter.

Idag sätts hyrorna genom förhandling mellan hyresgästföreningen och hyresvärden. Med fri hyressättning bestämmer istället hyresvärden själv vad hyran ska ligga på, helt utan förhandling. Fri hyressättning, eller marknadshyror som det också heter, innebär att hyrorna ökar. I Göteborg skulle de öka med 32–50%. Detta blir förödande för många hyresgäster vars hyra blir för dyr och tvingas flytta.

I debatten lyfts ofta att det inte är någon fara med regeringens förslag eftersom det bara gäller nybyggnationer. Det stämmer inte alls. Trots att det “bara” gäller nybyggnationer har det fortfarande stor påverkan på bostadsmarknaden. Fri hyressättning för nybyggnationer innebär höjda hyror och höjda hyror innebär att färre människor har råd med hyresrätter. Medelklassen kommer hellre köpa bostadsrätter när hyrorna blir för dyra, vilket innebär att hyresgästföreningen över tid
får mindre medlemmar och inkomster, och blir en svagare part i förhandlingarna.

I takt med att nybyggen med fri hyressättning och frivillig förhandling med hyresgästföreningen ökar, får hyresgäster ännu mindre makt. Det här är början på en maktförskjutning från hyresgäster till hyresvärdar. Det är bostadsbrist i Sverige idag. Fler bostäder behöver byggas, men inte åt de allra rikaste eftersom de redan har råd med dyra bostadsrätter och höga hyror. Vi behöver fler bostäder åt arbetarklassen, inte minst unga ur arbetarklassen som ska flytta hemifrån för första gången. Att då införa marknadshyror på nybyggen tar oss i helt fel riktning.

Att en kommission ska utvärdera lägenhetshyror inte bara utifrån bruksvärde utan också läge innebär en stor risk att vi rör oss ännu ett steg närmare marknadshyror för alla hyresrätter.

Ung Vänster Göteborg och Bohuslän ställer sig starkt emot liberaliseringen av hyresmodellen. De människor som hyresvärdar och marknadskrafter inte anser vara en intressant målgrupp behöver fortfarande någonstans att bo. De nyliberala prioriteringarna som sätter effektivisering och profit före människors trygghet och rätt till bostad är oacceptabelt. Prissättningen på bostadsmarknaden ska ske med allas intressen i åtanke, inte bara fastighetsägarnas. Det är tydligt att Socialdemokraterna bortprioriterar arbetarklassens intressen för att bibehålla sin maktposition. Men det finns många röster som höjs och än är det inte försent.

Vi i Ung Vänster Göteborg och Bohuslän kommer fortsätta kämpa för allas rätt till bostad och vi hoppas ni är med oss. Tillsammans säger vi nej till marknadshyror!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stäng ner strippklubbarna!


Trots en bredare uppfattning av objektifieringen och exploateringen av kvinnors kroppar och förstärkt feministisk kamp fortsätter strippklubbar driva in pengar på kvinnors utsatthet utan större konsekvenser. Vi i Ung vänster Göteborg och Bohuslän anser att detta uttryck av könsmaktsordningen inte kan fortgå, därför kräver vi nedstängning av alla strippklubbar. 

Strippklubbsindustrin är ett tydligt exempel på hur könsmaktordningen utspelar sig i praktiken, det är den renaste formen av objektifiering att som man kunna köpa sig rätten att beakta kvinnors kroppar för eget nöje. Vår mening är inte att beskylla eller förminska de kvinnor som arbetar industrin, utan de som äger och går på klubbarna. Precis som i alla andra arbeten bygger strippklubbar på att kapitalister tjänar pengar på andras kroppar, vad som skiljer strippklubbar från andra industrier är att det förutom att bygga på kapitalistiska grunder även bygger på patriarkala. 

Kvinnor som jobbar inom strippklubbsindustrin har ofta osäkra arbetsplatser och det är inte ovanligt att det bedrivs illegal prostitutionsverksamhet. Reaktionärer pratar ofta om kvinnans fria val att arbeta på strippklubb, men det finns många som vittnar om det motsatta, alltså att de tvingas in i arbetet till följd av ekonomisk utsatthet. Det är inte bara ett förtryck på individnivå, utan på ett strukturellt plan. I en värld utan kapitalism eller patriarkat hade denna industri inte funnits, då den bygger på strukturellt förtryck, därför motsätter vi i Ung Vänster Göteborg och Bohuslän oss fortsatt driven strippklubbsverksammhet. Strippklubbsindustrin både bygger på förtryck och försträrker könsmaktsordningen genom att bekräfta mäns makt över kvinnor och kvinnors kroppar. Den normaliserar en kränkande kvinnosyn och utnyttjar ofta redan utsatta kvinnor”

Nedstängningen av strippklubbar ät ett viktigt steg i rätt riktning för att krossa patriarkatet.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det ska inte vara en klassfråga att kunna röra sig fritt.


I dagens samhälle ser vi hur klassklyftorna ökar och klimatfrågan är mer omdebatterad än någonsin. Alla säger sig vilja verka för allas välmående samt vara de som kommer med lösningen på klimatkrisen, samtidigt blundar de som har makten för enkla lösningar som skulle ta oss en bit på vägen mot att lösa dessa problem. Vi i Ung Vänster Göteborg Bohuslän motsätter oss det ständiga negligerandet av möjligheter att förändra och ser med öppna ögon på de positiva konsekvenser som blir ett direkt resultat av avgiftsfri kollektivtrafik.

Alla ska kunna dra nytta av kollektivtrafiken, oavsett sina ekonomiska förutsättningar.

Studenter ska kunna ta sig till skolan och hälsa på sina familjer, lågavlönade ska inte behöva tänka på om lönen räcker till mat för att det kostar såpass mycket pengar att ta sig till jobbet, barn ska kunna röra sig fritt på sina skollov, och pensionärer ska inte behöva ta av det lilla de har kvar för att kunna lämna sina hem. Genom att göra kollektiva resor gratis skulle klassklyftorna och dess konsekvenser kunna ändras när det kommer till vilka som har möjlighet att röra sig i dagens samhälle.

Att göra kollektivtrafiken avgiftsfri för resenärer skulle även spela en roll i klimatkrisens lösning. Om det vore gratis att exempelvis ta bussen till jobbet istället för bilen skulle fler göra det istället för att ensam ta en bil. För varje fylld buss skulle antalet bilar på vägarna minska med 16 stycken. Att själv, en gång ta bussen istället för bilen gör ingen märkbar skillnad, men om alla som väljer bilen istället för bussen av ekonomiska skäl gör det motsatta så skulle det medföra en minskning av koldioxidutsläppen som skulle vara av vikt. När vi för diskussionen vidare till pendeltåg blir skillnadern ännu tydligare. Ett pendeltåg rymmer i genomsnitt 1800 personer. Om alla dessa resenärer istället skulle ta bilen skulle det krävas 1200 bilar då det i genomsnitt endast sitter 1-2 personer i varje enskild bil. De positiva konsekvenserna som en avgiftsfri kollektivtrafik skulle ha för miljön går inte att se förbi. 

Att göra kollektivtrafiken gratis för de som reser ser vi även som en fråga om trivsel. I distriktet Göteborg Bohuslän känner sig många otrygga vid möten med biljettkontrollanter. Detta då de ofta beter sig hotfullt samt även arbetar som ordningsvakter, vilka många inte fått ett positivt bemötande av. Genom avgiftsfri kollektivtrafik behövs inte längre kontrollanterna och pengarna som gått till deras löner kan istället användas för att täcka upp för en del av den ekonomiska förlust som uppkommer i och med avgiftsfriheten”

Genom att göra kollektivtrafiken gratis i Göteborg och Bohuslän skulle klassklyftornas konsekvenser kunna lindras i alla fall lite grann, kollektivet verka för minskade koldioxidutsläpp och tryggheten på bussar, tåg och spårvagnar ökas. 

Ung vänster Göteborg Bohuslän kräver en kollektivtrafik för alla!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Allt stöd till kamperna i Rojava, Chile och Libanon!

Världen över pågår det just nu kamper mot förtryck. Den senaste månaden har vi sett gatorna i Chile och Libanon fyllas av människor som protesterar mot nedskärningar, korruption och dåliga livsförhållanden. Protesterna har mötts av polis- och militärt våld. Samtidigt pågår just nu en invasion av Rojava där Turkiet försöker att utföra en etnisk rensning av kurder.

Bakgrunden till det som händer i Chile och Libanon är liknande. Samtidigt som överklassen och politikerna har tryckt ner pengar i sina egna fickor har arbetarklassen och folket blivit fattigare. Det handlar om nödvändiga saker som tillgången till vatten, el och mat som under deccennier inte har fungerat. Klasskillnaderna är brutala och ilskan och kampviljan har bubblat under ytan en längre tid. Det kan på ytan se ut som att de massiva demonstrationerna endast handlar om dyra busskort eller skatter, men vi snackar om en arbetarklass som nu vågar resa sig efter åratal av förtryck.

Rojava, som länge varit ett område där det har varit lugnt och stabilt, vars befolkning har lyckats bygga upp ett helt fungerande system är under attack av Turkiets militär. Turkiet har länge försökt hitta en anledning till att gå in i Rojava och använder nu ursäkten att det handlar om att hitta terrorgrupper fastän det är dem som med sitt krig släpper lös terroristerna. YPG och YPJ (folkets och kvinnornas försvarsenheter) var de som stoppade IS och nu står de ensamma med utmaningen att både försvara sig från Turkiets militär och de fångar som har rymt när Turkiet har bombat sönder fängelser och byggnader.

Vi ser att det finns tre former av våld. Den ena formen är det konstanta förtrycket som har skett i Chile och Libanon. Att inte ha tillgång till mat, vatten och andra förnödenheter är i sig en form av våld. Detta våld är på många sätt osynligt tills det att folket säger ifrån. Först då tar staten in sin polismakt till det den är till för: att skydda sig själv. Polis och militär går då till strid mot det egna folket.

Den andra formen av våld är det som Erdogan och hans fascistiska lakejer använder när går in med sin krigsmakt i det kurdiska området Rojava. Den formen är synlig från start, och kallas imperialism. Den tredje formen är det vi ser som självförsvar. Det är den fredliga formen där folket tar till kamp och skyddar sig själva från de andra två formerna av våld.

Vi ser att genom organisering, kan vi krossa förtrycket. Oavsett om det är mot fascism eller nyliberalism, så är det när folket i enighet tar till kamp som förtrycket kan upphöra. Kamperna i Rojava, Chile och Libanon har vårt fulla stöd och vi uppmanar alla progressiva krafter att genom den internationella solidariteten stötta dessa kamper som går i täten emot fascism och kapitalism.

Uttalande av distriktsstyrelsen 10-11-2019

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hit men inte längre – om Ende Gelände och klimatångest

Jag, precis som de flesta i vår generation, känner dagligen av klimatångest. Den lägger liksom en våt filt över alla framtidsplaner och tankar om vad man kommer att vilja göra i livet. Man funderar över barn, pension, var man ska bo… Och sen kommer man på det.

Inte nog med att man aldrig kommer att få en egen bostad eller ett fast jobb om det fortsätter som det gör, om så blir fallet kommer man dessutom att leva i en värld med 3, 4 eller 5-gradig uppvärmning och konsekvenserna vid det scenariot är ju oöverblickbara. Det är då man lägger sig ner i sängen och stirrar i taket, polerar bort skrynklorna i hjärnan med att kolla Instagrams discovery-flik eller gör en meme om sitt hopplösa liv och sin obefintliga framtid.

Men förtrösta icke! Jag har nämligen hittat en mirakelkur mot klimatångest som får alla på landets psykiatriska mottagningar att bli gröna av avund.

Medicinen heter Ende Gelände.

Massaktionen Ende Gelände har anordnats varje år sedan 2015, med målet att stänga ner infrastruktur för utvinning och förbränning av kol på olika platser i Tyskland. Redan första året deltog flera tusen och i årets upplaga, som arrangerades i juni, uppskattar arrangörerna att ca 6 000 människor deltog i olika typer av civil olydnads-aktioner. Detta att lägga till skaran på 8000 som deltog i fredliga demonstrationer till stöd för Ende Gelände i byarna i direkt anslutning till gruvan och de 40 000 ungdomar som deltog i Fridays for future i närliggande Aachen samma helg, en demonstration som uttalat bland annat var till stöd för Ende Gelände.

Dagarna innan själva Ende Gelände-aktionen tillbringades i aktionslägret några mil norr om själva gruvan och karaktäriserades av ett ständigt surrande, pratande, hemlighetsmakeri. I Ende Gelände-campet (platsen man befinner sig på innan och efter själva aktionen, samt platsen där köket och alla andra centrala funktioner finns) är man omgiven av tyska anarkister, franska hippies och folk från såväl Madagaskar som Texas och Australien.

Aktionen genomförs i en struktur bestående av ett antal ”fingrar”, likt de flesta liknande aktioner. Dessa fingrar har olika mål och tillvägagångssätt – vilka i sin tur är hemliga för de allra flesta aktivister. Vi från Ung Vänster deltog i år i det röda fingret, och lyckades som sagt komma ner i gruvan. Det fanns också t.ex. ett grönt finger som blockerade ett tågspår från gruvan och ett ”inkluderande finger” för t.ex. äldre, barn eller folk som sitter i rullstol och som genomförde en blockad av en väg som polisförstärkningen skulle ta och därmed gjorde att de andra fingrarna mycket lättare kunde nå sina mål. För trots att aktionen bygger på ett ickevåldskonsensus och trots att alla vet att kolet måste få stanna i marken gör polisen sitt yttersta för att få reda på vad som kommer att hända under aktionen och därefter stoppa det. Men det kan de inte göra.

Det finger jag och resten av Ung Vänsters delegation var en del av i år var det röda fingret, och vårt mål var att komma ner i gruvan. Vi gick mot vårt mål på lördagsmorgonen och redan efter någon timme kom vårt första hinder att överkomma. Planen var nämligen att vi skulle åka tåg en bit av vägen till gruvan, då Garzweilergruvan som var vårt mål låg flera mil från campet. Polisen som misstänkt detta hade helt sonika stängt ner den närmaste tågstationen. Men vi lät inte det stoppa oss och fortsatte marschera i 32-gradig värme och sol på motorvägen mot nästa station. Efter att ha åkt tåget vi skulle för att sedan bli stoppade i flera timmar utanför tågstationen fick vi så gå i vår lagliga, anmälda, demonstration. Vi sov på ett fält och efter att ha gått i ett par timmar längs med gruvans kant kom utbrytningen. Vi delade, helt enligt plan, upp oss i ett antal grupper som alla hade varsin flagga att följa och joggade över fält och gärdsgårdar mot gruvan. Polisen lyckades stoppa en del av fingret från att komma ner, men hela Ung Vänsters delegation och ett par hundra andra från fingret lyckades ta sig ner i Garzweiler. På grund av säkerhetsskäl måste gruvan stänga ner all produktion så fort någon obehörig befinner sig i den, så när vi satt där på vår klippavsats en bit ner i detta gigantiska helveteshål i marken gjorde vi att all produktion under det knappa dygn det fanns folk kvar där helt enkelt stod stilla.

När vi efter en tid på grund av risk att få slut på mat och vatten gav upp och fick resa därifrån i polisbuss var vi ett gäng trötta, men segerrusiga, klimataktivister. I polisbussen sjöngs kampsånger oavbrutet och på grund av vårt stora antal och vår vägran att identifiera oss hade polisen ingen chans att försöka lagföra oss. Under några dagar nere i Tyskland lyckades vi alltså stänga ner produktionen i en kolgruva, reducera kapaciteten på det närliggande kolkraftverket till 50% i 48 timmar, bygga nätverk med klimataktivister från hela världen, lära oss taktiker och tillvägagångssätt vid massaktioner och som om inte det var nog få en stor dos klimatångestterapi. Sällan har jag känt mig mer hoppfull gentemot klimatmålen än efter Ende Gelände.

Men givetvis åker vi inte på massaktioner för att det känns bra. Vi gör det för att det fungerar. Samma dag som jag skriver färdigt denna text får jag en pushnotifikation i mobilen som säger mig att regeringen har sagt nej till företaget Swedegas planer att koppla fossilgas från sin terminal i Göteborg till det fasta gasnätet i Sverige, ett besked som gör det betydligt lättare att helt stoppa importen av fossilgas så snart som möjligt. Detta besked kommer bara en dryg månad efter att klimataktivister från såväl Göteborg som övriga Sverige och världen genomfört en Ende Gelände-inspirerad massaktion mot just denna hamn.

Och tro inte att vi nöjer oss här. Fossilkapitalister världen över har all rätt att darra på manschetten när de föreställer sig aktivister med erfarenhet från massaktioner i Göteborg, Tyskland, Tjeckien, Holland, USA, Italien eller andra platser invaderandes deras fossila infrastruktur. Vår handgripliga rörelse växer sig likt en snöboll – när fler åker på massaktioner kan fler ta med sig taktiker och erfarenheter till andra platser och aktioner – både av detta slag och liknande. Och vår snöboll kommer till slut att växa sig så stor att dess välbehövliga svalka stoppar den globala uppvärmningen. Det är oss det hänger på. Hit men inte längre!

Fabian Harling, distriktsstyrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Folk mot Fossilgas 6-8 september

Efter månader av planering och mobilisering av gruppen Folk Mot Fossilgas var helgen här och Sveriges största massaktion i civil olydnad inleddes. Aktionen lockade människor från hela Sverige och Europa, över 55 Ung Vänster-medlemmar deltog från bland annat Göteborg och Bohuslän, Sundsvall, Stockholm och Varberg. Vi slöt upp på expen fredagen den 6 september i regnet och åkte gemensamt till lägret i Färjenäsparken på Hisingen. I parken fanns två stora cirkustält samt några små partytält där sjukvårdspersonal och jurister var tillgängliga. Det fanns också en mathörna och en tälthörna för de deltagare som bodde i lägret. På fredagskvällen hölls förberedelser inför aktionen dagen efter, till exempel aktionsträningar, genomgång av juridisk information och plena. Plena är ett möte där vi fick nödvändig information om morgondagens aktion, men under massaktioner är det vanligt att inte alla deltagande vet exakt allt.

Strax efter klockan åtta på lördagsmorgonen ställde alla deltagare upp i fingerstrukturer i lägret och började göra sig redo. Två olika fingrar, ett grönt och ett rött med olika mål bildade två tåg. Banderollerna var framme och flera hade målat sig själva i ansiktet. Vi var redo. Efter en stund kom signalen och tågen började gå framåt. Vi ropade slagord medan vi marscherade längst gatan och efter en ganska kort promenad var Ung Vänsters del framme. Vi var en del av det gröna fingret som blockerade vägen in till hamnen närmast tältet. Ungefär 450 aktivister blockade tillsammans tre ingångar till hamnen, senare fyra, i tolv timmar och hindrade minst 10 lastbilar samt ett flertal bilar från att åka in i hamnen. Blockaden gick fredligt till, framåt eftermiddagen spelade vi musik, dansade och lekte lekar för att hålla humöret (och värmen) uppe. Polisen observerade oss hela dagen, men ingrep aldrig. Klockan halv tio på kvällen började vi gå tillbaka mot lägret, efter en väldigt lyckad aktion.

Aktionen Folk mot Fossilgas arrangerades eftersom bolaget Swedegas står bakom planerna att bygga en terminal i Göteborgs Hamn för att förvara LNG, Liquified Natural Gas, alltså nedkyld fossilgas. Planen är att fartyg ska börja använda fossilgas som bränsle och Swedegas har skickat en ansökan till regeringen om att alla hamnar i Sverige ska börja använda fossilgas i 40 år framöver. Det skulle innebära att Sverige skulle börja importera fossilgas från andra länder. Fossilgas utgörs av växthusgasen metan som påverkar klimatet värre än koldioxid. En ökad användning av fossilgas i Sverige kan vi inte acceptera i en tid då vi behöver ställa om för att stoppa klimatförändringarna. När aktionen planerades och genomfördes var det i syfte att påverka regeringen som skulle ta ett beslut om LNG projektet, och att ena klimatrörelsen. Aktionen fick medieuppmärksamhet bland annat i SVT, TV4 och Expressen.

I början av oktober fattade regeringen beslutet att inte tillåta LNG terminalen att ansluta till det svenska stamnätet, vilket betyder att användningen av fossilgas i Sverige kommer bli begränsad. Det visar att aktivism faktiskt fungerar och att Folk mot Fossilgas aktionen var viktig för klimatrörelsens framtid!

Isa Ekbrand, distriktsstyrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar