Rör inte strejkrätten!

Socialdemokraterna driver ett lagförslag om att förbjuda arbetare på en arbetsplats som har kollektivavtal att strejka, detta oavsett om arbetaren är medlem i det fackförbund som har tecknat avtalet eller inte. Detta betyder att arbetarklassen skulle förlora ett av sina viktigaste vapen: strejken.

I praktiken skulle detta betyda att en arbetsköpare kan teckna avtal med ett minoritetsfack som då skulle gälla alla på arbetsplatsen och på så sätt tvinga fram en fredsplikt, alltså att arbetarna inte får strejka. Detta är såklart något som vi i Ung Vänster Göteborg och Bohuslän ser allvarligt på. Ett förslag som det här hade vi kunnat förvänta oss av nyliberala eller konservativa högerkrafter, men att det socialdemokratiska ”arbetarpartiet” är den drivande kraften i den här frågan kan inte ses som något annat än ett totalt svek mot de arbetare som de utger sig företräda.

Arbetarrörelsen har inget att vinna på förslag som öppnar upp för avtalsshopping, gula fackförbund och en rent arbetarfientlig politik. Om ett företag inte kan förhandla fram en fredsplikt inom lagen och den svenska modellen så ska företaget ändra sig, inte lagstiftningen.

Ung Vänster Göteborg och Bohuslän uttrycker sitt stöd till alla strejkande, uppmanar till kamp för strejkrätten och mot regeringens och näringslivets försök till inskränkningar i strejkrätten.

Uttalande från Ung Vänster Göteborg och Bohusläns distriktsårskonferens 16/2-2019.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Det är vi som får samhället att fungera.”

Tal framfört av Elisabeth Hell Sanyang på 8 mars 2018

Dom säger att det är jämställt. Dom säger att vi ska vara glada över hur bra vi tjejer har det i Sverige idag och att vi inte ska klaga. Jag tänker klaga. Samtidigt som politiker och makthavare säger åt oss att vara nöjda med det samhälle vi har idag säger jag att det är skit.

Inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är fortfarande skyhöga och i Göteborg är medelinkomsten för kvinnor bara 77% av männens.

Det här handlar om våra och våra medsystrars liv. Det handlar om våra mammor som kommer att tvingas leva fattigt när dom blir gamla, det handlar om våra döttrar som kommer att värderas mindre på grund av sitt kön. Det handlar om oss.

Det är vi, med våra kroppar, som får samhället att fungera. Det är vi som med våra värkande ryggar och ömma fötter bär det här samhället på våra axlar – men trots det så är det också vi som vänder och vrider på varje krona i slutet av månaden.

Det handlar om makt. Det är ingen naturlag att det ser ut såhär och vi kan göra något åt det! Vi ska krossa denna könsmaktsordning i grunden och istället ska vi bygga ett jämställt samhälle där män aldrig mer kommer att vara överordnade kvinnor.

Vi kräver sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för att minska inkomstklyftorna mellan män och kvinnor. Vi kräver ett avskaffande av otrygga anställningar så att vi kan känna oss trygga på våra jobb och så att vi lättare kan ta kampen på våra arbetsplatser! Vi kräver rätt till heltid och vi kräver att föräldraförsäkringen delas itu.

Vi ska krossa könsmaktsordningen och sexismen. Vi bär samhället och vi vill, kan och ska förändra det!

 

Elisabeth Hell Sanyang, Klubbordförande för Ung Vänster Norra Göteborg

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Vi kräver förändring!”

Tal framfört av Selma Grönsten på 8 mars 2018

Psykisk ohälsa drabbar idag många unga tjejer till följd av den press samhället lägger på oss. Det är press över hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Det är också ett prestationskrav vi känner av, både på jobbet eller i skolan där tjejer oftast känner att de måste vara duktiga och få bra betyg. Dessutom känner vi av ett allt större prestationskrav av sociala medier, där man ständigt ska visa upp sig från sin bästa sida. Detta bidrar till att unga tjejer är de som mår allra sämst i samhället och man uppskattar att var tredje tjej i åldrarna 15-24 lider av psykisk ohälsa, såsom ångest, stress och oro.
Det är var tredje ung tjej vi pratar om.

Psykisk ohälsa syns oftast inte på utsidan som andra sjukdomar gör och det är en anledning till att unga tjejers psykiska mående tas inte på lika stort allvar. Blir man sjuk får man höra att man överdriver, att man letar uppmärksamhet eller att det är vårat eget fel. Det är inte vårt fel, det är samhällets och det är det som behöver förändras.

Med långa köer till psykisk vård får inte alla den hjälp de behöver i tid. Med ett ökande antal av tjejer som mår dåligt kan man se att systemet inte längre är hållbart. Och bara på de senaste 10 åren har det skett en kraftig ökning av unga tjejer som söker psykisk vård där det saknas resurser att ta hand om alla i tid.
Samhället behöver förändras och fler resurser bör läggas på vård till de som drabbas av psykisk ohälsa.

Vi kräver förändring!

 

Selma Grönsten, distriktsstyrelseledamot Ung Vänster Göteborg och Bohuslän

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Låt inte våldtäktsmän komma undan!”

Tal framfört av Felicia Sörensen på 8 mars 2018

Jag står här idag och framför detta tal för att jag är så oerhört trött. Trött på det sexualiserade våldet och trött på att våldtäktsmän kommer undan utan straff. Det är år 2018. Idag tycks mäns våld mot kvinnor vara en av de viktigaste jämställdhetsfrågor, trots detta går många våldtäktsmän helt utan straff.

Jag vill börja med att tydliggöra att det finns flera typer av våldtäkt. Det är inte alltid en gubbe som hoppar fram ur en buske. Våldtäkt är också när män tvingar till sig sex genom våld, hot och tjat. Det är också våldtäkt om hon är 14 samt om hon sover. OCH det är våldtäkt även fast hon inte vågar säga nej. Som ni kanske förstår sker de flesta våldtäkter inom hemmets fyra väggar. Det kan vara av någon du känner väl, någon du litar på som din pojkvän, eller till och med din pappa.

Som ni kanske också förstår, eller kan tänka er är reaktionerna efter en våldtäkt mycket starka. Majoriteten av de utsatta kvinnor förändras på ett negativt sätt. Förutom fysiska skador som blåmärken, skrapsår och skador i underlivet blir även dessa kvinnor skadade psykiskt. Dem blir deprimerade, får självmordstankar och är rädda för att ens gå utanför dörren.

Enligt tjejjouren.se har mer än vad femte kvinna, alltså 23 % någon gång under året avstått från att gå ut på kvällen pga oro för att bli överfallen. Det ska inte vara vi kvinnor som ska vara rädda att gå utanför dörren. Det ska vara våldtäktsmännen. INGEN våldtäktsman ska gå utan straff!

Enligt BRÅ 2016 var 98 % av de anmälda våldtäktsfallen utförda av män. Detta beror på att vi lever i ett patriarkat, alltså ett mansdominerat samhälle. Vi lever i en machokultur där män redan i tidig ålder får lära sig att vara macho och att ta för sig. Detta resulterar i en könsmaktsordning. Detta innebär att män som grupp, jag säger det igen, män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. Vilket i sin tur resulterar i sexualiserat våld.

Första halvåret 2017 anmäldes 9 680 sexualbrott, vilket innebär en ökning med 4 procent jämfört med första halvåret 2016. Antalet anmälda våldtäkter, alltså ANMÄLDA ökade till 3 430 brott. Varför är det så?

Av lätta slutsatser tyder detta bland annat på att statistiken för uppklara fall i Sverige är mycket få. Polisen måste bli bättre på att hantera våldtäktsanmälningar. Domstolen bör också sluta skuldbelägga offret. Det ska inte spela någon roll vad hon har på sig, hur mycket hon druckit eller om hon skrek eller inte. En våldtäkt är alltid en våldtäkt.

Något vi också bör införa är en oaktsamhetslag. För idag lever vi i ett samhälle där våldtäktsmäns handlingar är okej för att han inte ”förstår” att ett nej är ett nej. Respektera ett nej. Fortsätt inte. Tjata inte. Ett nej är alltid ett nej. I slutet av 2017 la regeringen fram ett förslag om att införa en samtyckeslag i samband med MeToo-kampanjen som jag gissar att ni alla känner till.

Dagens sexualbrottslagar är onekligen mycket dåliga. Och som det ser ut nu är det vi kvinnor som är rädda för att gå ut och inte våldtäktsmannen, som det borde vara.

Detta gör mig som kvinna är så oerhört trött. Trött på att konstant vara rädd att vara ute så fort det blir mörkt. Trött på att behöva klä mig på ett visst sätt för att förhindra risken att en man ska ta sig friheten att ta på mig. Trött på att behöva be mina icke-manliga vänner att höra av sig när de kommit hem, så jag vet att de är säkra. Och jag som kvinna är så oerhört, ursäkta mitt språk jävla trött på att behöva anpassa mig efter män. Kom igen Sverige, kom igen världen! Vi har en värld att vinna! Låt inga våldtäktsmän gå fria!

Tack!

 

Felicia Sörensen, distriktsstyrelseledamot och klubbordförande för Ung Vänster Hisingen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Allt stöd åt hamnarbetarna!

Sedan hösten 2015 har hamnarbetarna på APM Terminals i Göteborgs hamn drabbats av en tydlig antifacklig offensiv från arbetsköparnas sida. APM Terminals har sagt upp ett flertal hamnarbetare för att sedan anställa dem igen via bemanningsföretag, kringgått lagar kring bl.a. semesterersättning och vägrat förhandla om fullvärdiga kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet som organiserar ca 85% av arbetarna i hamnen. Dessutom har man genomfört en lockout under 15 timmar per dygn under våren 2017 vilken har inneburit 371 timmars produktionsbortfall.

För en kort tid sedan fick Hamnarbetarförbundet rätt i Arbetsdomstolen i ett mål om hur APM Terminals för att undvika Hamnarbetarförbundets önskan om ett trepartsavtal med Transportarbetarförbundet och Sveriges Hamnar under avtalsrörelsen våren 2017 sköt upp förhandlingar med Hamnarbetarförbundet tills ett avtal med Transport hade tecknats. Sveriges Hamnar dömdes att betala 20 000 kr i skadestånd, men båda parter fick betala sina egna rättegångskostnader. Under veckan kom Arbetsdomstolens dom i frågan om huruvida det var rätt agerat av APM Terminals att ta bort facklig tid och ersättning för fackligt arbete för containerterminalens lokala ordförande – något som Hamnarbetarförbundet stämde APM för men som Arbetsdomstolen i och med domen i veckan avslår. Dessutom döms Hamnarbetarförbundet att betala APM Terminals rättegångskostnader på över 600 000 (!) kr.

Ung Vänster Göteborg och Bohuslän menar att detta är ytterligare ett exempel på hur Arbetsdomstolen går arbetsköparnas ärenden och straffar arbetarklassens organisering. Vi vill uttrycka allt stöd till Hamnarbetarförbundet i deras kamp mot ett antifackligt företag – er kamp är också vår. Dessutom vill vi uppmana till att stötta Hamnarbetarförbundet ekonomiskt efter denna dom. Bidra med en summa, stor eller liten, till Hamn4ans konfliktkassa. För att skydda vår rätt till organisering och kamp! Allt stöd åt hamnarbetarna!

Distriktsstyrelsen, Ung Vänster Göteborg och Bohuslän

——————————————————————————————————–

Bidra till Hamn4ans konfliktkassa: Swish 123 219 5121. Pg 625404-9. Bg 871-0741. Skriv ”konfliktstöd”.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Antifascism är självförsvar

Vi märker av en oroande tendens i Göteborg och Bohuslän där fascismen nu på det senaste visar en allt större närvaro i form av flygbladsutdelning, otillåtna manifestationer och en utbredd  propagandaspridning. Sverigedemokraternas framgångar har öppnat upp för en mer extrem falang av högerextremism så som t.ex. Nordiska Motståndsrörelsen i det offentliga rummet. Det här är ingenting som har skett över en natt. Vi ser hur fascismen växer sig starkare när klassklyftorna blir större och Sverige är det land där klassklyftorna växer snabbast.

Det främsta vapnet mot fascismen är progressiv kamp för ett annat samhälle, men vi ser också att vi måste möta fascisterna direkt. Vi ser att den antifascistiska kampen måste vara bred, folklig och konfrontativ och ser alla försvarare av demokratin som allierade i kampen mot fascismen.

Fascismen kommer aldrig att vinna så länge vi antifascister finns och den kamp som vi – Ung Vänster Göteborg och Bohuslän – fört under året har bevisat det. Förtryck föder motstånd och motstånd föder kamp. Vi har tryckt tillbaka nazisterna dit de hör hemma, kört bort dem från Göteborg, vi har aldrig låtit dem stå oemotsagda och vi har rivit ner deras propaganda och slängt den där den aldrig syns. Ung Vänster Göteborg och Bohuslän är en del av den antifascistiska kampen och kommer alltid att vara det. Tillsammans krossar vi fascismen.

Uttalande från Ung Vänster Göteborg och Bohusläns distriktsårskonferens 2018.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Strejkrätten, makten över våra liv

Strejken är ett av våra starkaste och äldsta vapen mot arbetsköparna. Strejkrätten har gett oss den arbetstrygghet vi har nått idag. När de har hotat om att sänka löner har vi kunnat luta oss mot strejkrätten, när de har hotat om att förlänga våra arbetsdagar så har vi kunnat luta oss mot strejkrätten. Tar de bort den tar de bort en del av vår frihet. Utan strejkrätten så blir fackföreningarnas makt mer och mer meningslös. Nu vill Socialdemokraterna avveckla den rättigheten de en gång var med och kämpade för. Den rättigheten som vi i arbetarklassen kunnat luta oss på.

Förr i tiden kunde arbetsköparna sparka en för vadsomhelst och bestämma våra löner efter deras egna krav. Osäkra anställningar, instabila löner, utsatthet och höga risker på jobbet, är det verkligen det samhälle vi vill tillbaka till? Får arbetsköparen full makt över våra jobb så får de full makt över våra liv. Det första steget mot att förlora makten på jobben och snart över oss själva är att förlora rätten att strejka.

Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson har ställt sig på arbetsköparens sida i konflikten mot hamnarbetarna i Göteborg. Lösningen på detta anser hon vara att begränsa strejkrätten, genom statlig lagförändring, för att undkomma konflikter. Vi i Ung Vänster Göteborg och Bohuslän måste fortsätta backa hamnarbetarna i Göteborg. Vi måste stärka strejkrätten och fackets inverkan på arbetsmarknaden. Vi måste ställa oss emot den lagförändring Socialdemokraterna driver, då det är en lösning som kommer leda till ökad arbetslöshet och  förlorad makt över våra liv.

Vi måste stå starkare än någonsin och enade mot Socialdemokraterna och näringslivet!

Uttalande från Ung Vänster Göteborg och Bohusläns distriktsårskonferens 2018.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa CETA

CETA är namnet på det handelsavtal som förhandlats fram mellan EU och Kanada och som mött hård kritik från fack- och miljöorganisationer.

Ett av de största problemen med avtalet är den makt det ger till storföretag att påverka lagar och stämma stater. I avtalet ingår ett förslag om att införa speciella företagsdomstolar, vilka storbolagen ska kunna använda för att stämma stater om de anser att de inför lagar som påverkar företagets vinster negativt. I praktiken innebär detta ett stort hinder för stater att göra förbättringar vad gäller exempelvis miljöskydd och arbetsrätt. Företagens rätt till vinst ställs återigen före klimatförbättring och arbetarrätt.

Ett liknande avtal har ingåtts mellan Kanada, USA och Mexico. I Kanada har det bland annat lett till att staten stämdes på 250 miljoner dollar av ett företag, efter att en folkomröstning beslutat att miljökonsekvenserna av skiffergasutvinning skulle utredas innan företaget gavs något tillstånd. Att avtal som CETA urholkar demokratin och flyttar makt från medborgare till storföretag är tydligt.


Vi vill uppmärksamma hur orimligt detta avtal är och uppmanar folk till att granska vad avtalet verkligen innebär för Sverige, men även resten av världen. Vi väljer att stå upp för miljön och för fackliga rättigheter, därför säger vi nej till CETA!

 

Uttalande antaget på Ung Vänster Göteborg och Bohusläns Distriktsårskonferens 11 februari 2017

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Allt stöd till Hamn4an

Sedan en tid tillbaka har hamnarbetarna i Göteborgs hamn legat i strid med den starkt antifackliga APM Terminals. Det är viktigt att vi som vänster ser och uppmärksammar denna strid för detta är inte bara hamnarbetarnas kamp utan en kamp för alla arbetares rätt på jobbet. I en tid när otrygga anställningar blir allt vanligare är det viktigare än någonsin att stå upp för de fackliga fri- och rättigheterna.

Hamnarbetarförbundet organiserar 85% av arbetarna i Göteborgs hamn, men har trots det uteslutits från förhandlingar. De krav som hamnarbetarna ställer handlar om grundläggande fackliga fri- och rättigheter. Det handlar om så självklara saker som att APMT ska följa lagar och avtal gällande föräldraledighet, semester och arbetsmiljöarbete.

Som alltid när arbetare kräver sina rättigheter och går ut i strejk, så svartmålas de av Svenskt Näringsliv och borgerliga medier. De framställs som bråkiga och omöjliga att ha att göra med. I själva verket så är det APMT som beter sig som om de vore styrda av barn när de bland annat bryter mot avtal, förbjuder hamnarbetarförbundets logga på arbetsplatsen och försämrar säkerheten.

Att stötta strejken i göteborgs hamn handlar i grunden om att stödja rätten till facklig kamp. Vi stödjer de kämpande arbetarna i Göteborgs hjärta.

Antagaget av Ung Vänster Göteborg och Bohusläns distriktsårskonferens 11 februari 2017

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Farima Shas första maj tal på Rymdtorget

Kamrater
Idag är det första maj- arbetarrörelsens högtidsdag. Det är en dag för att minnas och fira arbetarrörelsens kamp, den kamp som demokratiserat samhället och förbättrat livsvillkoren för efterföljande generationer. Det är en dag för stolthet över vårt gemensamma arbete för rättvisare levnadsvillkor. Men det är också en dag för att tillsammans samla styrka, glädje och självförtroende i vår kamp för en rättvis, jämlik och solidarisk värld. Idag är vår dag.

 

Kamrater,
Vi har olika kön och sexuell läggning, talar olika språk, har olika livserfarenheter, utbildningsbakgrund, kultur och tro. Vi är födda i olika städer, vi är unga och gamla och några av oss har funktions-nedsättningar.

 

Men vi har en sak gemensamt och det är att vi alla är människor.

 

I dagens Sverige har den som inte är född här eller den vars föräldrar inte är födda här, ofta svårare att få ett jobb och en bostad. Och den som bär religiös eller kulturell klädsel riskerar att utsättas för diskriminering eller hatbrott. Så ska det inte vara. Alla ska ges lika möjligheter att vara en del av samhället och förutsättningar att ta del av rätten till bostad, utbildning och arbete.  Att bygga ett bra samhälle handlar inte om att människor ska anpassa sig för att passa in.

 

Ett bra samhälle där det finns en plats för alla skapas genom att se till att var och en själv får välja hur hen vill leva sitt liv och med vilka ord hen vill beskriva sig. I ett sådant samhälle fokuserar vi på det vi har gemensamt istället för på det som skiljer oss åt. I den politiska debatten hörs ofta sägas att vi måste våga prata om de verkliga problemen, att den misslyckade invandringspolitiken inte får döljas. Och visst finns det problem. Men Problemet är inte flyktingarna, utan bristen på likvärdig utbildning, arbeten och bostäder runt om i landet. Problemet är inte de som invandrat, utan hur samhället ser på dem.

 

Kamrater, Lösningen på dessa problem är inte att stänga gränserna – lösningen är att bygga ett Sverige som rymmer oss alla oavsett bakgrund, med en stark välfärd och omfördelning av makt och resurser som förutsättning. Lösningen är att bygga ett jämlikt och rättvist Sverige.

 

Sverige och övriga västvärlden är rikare än någonsin men ändå så växer klyftorna. Sverige är det land i västvärlden där inkomstskillnaderna har ökat mest de senaste 15åren. Idag går det 46 industriarbetarlöner på en vd-lön.

Antalet dollarmiljonärer ökar ständigt i Sverige, bankerna gör rekordvinster och begår skattebrott samtidigt som det finns många ensamstående föräldrar som har svårt för att betala räkningarna i slutet av månaden. Samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög. Samtidigt som 350 hundra tusen unga saknar en egen bostad.

För att komma åt dessa problem så måste vi höja skatten och se till så att det finns tillräckligt många som jobbar inom vården som kan ta hand om de gamla och sjuka.  Vi måste se till så att de som arbetar i välfärden får rätt till heltid och så att de som redan har heltid och sliter ut sig får hjälp av fler kollegor. Vi borde se till att det finns tillräckligt många lärare som kan se oss elever och vilka behov just vi har. Vi måste se till så att kuratorer, skolsköterskor och skolbibliotek inte är sådant som bara står om i någon riktlinjer utan går att besöka på varje skola.

 

Trots att den psykiska ohälsan har ökat idag bland unga sedan 90-talet så är det få skolor som kan erbjuda elever en tid med kuratorn eller sjuksköterskan. Det är främst tjejer som får ta smällen när det inte finns några skolkuratorer, när ungdomsmottagningarna läggs ner, när otryggheten på arbetsmarknaden ökar och inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökar. Allt det här är konsekvenser av den könsmaktsordning vi lever i men det stannar inte här.

 

Det grövsta uttrycket för könsmaktsordningen är det sexualiserade våldet, det är något alla tjejer tvingas ha närvarande i sitt liv på ett eller annat sätt. Oavsett om det handlar om en tafsning på bussen eller grova sexualiserade våldsbrott så drabbar det oss kvinnor just för att vi är kvinnor. Att en fjärdedel av alla tjejer känner sig rädda för att gå ut i sitt eget bostadsområde när det är mörkt och ständigt tvingas leva i otrygghet måste få ett slut.

Vårt svar på det sexualiserade våldet är feministiskt självförsvar, för makten över våra kroppar är vår och ingen annans.

 

Kamrater och systrar. Idag är jag glad att vara vänster. vänsterpartiet och ung vänster har sedan riksdagsvalet 2014 fått igenom många viktiga reformer. Vi har bland annat infört sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende och det har gett bara positiva effekter. Vi har fått igenom feministiskt självförsvar i skolorna runt om i Göteborg. Vänsterpartiet har fått igenom sitt avgörande krav på 10 välfärdsmiljarder i budgetförhandlingarna med regeringen. Det är den största välfärdssatsningen sedan de generella statsbidragen infördes 1993.

 

Kamrater och 1 maj-firare, i år har vi tagit kampen mot klassamhället och könsförtrycket i 113 år. Men kampen fortsätter kamrater. Det är vi som tar kampen mot orättvisorna i samhället. Det är vi som inte bara pratar och agerar för förändring, utan vi är de som inte ger oss förrän vi vunnit segrar som förbättrar ungas liv till det bättre. Vi tar kampen tillsammans med tjejjouren, med fackklubben och med hyresgästföreningen. För det är när vi tillsammans tar kampen som vi når verklig förändring. Och dagen vi fortsätter kampen är kommen. Första maj är den dagen. Låt oss fira den med stolthet för vunna segrar – låt oss förvalta den väl inför kommande strider.

 

Tack!

farima-kvadrat svartvit

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar